David Williams

Prikazuje se jedan rezultat

David Williams je doktorirao komparativnu književnost na Sveučilištu u Aucklandu. Predavao je na Sveučilištima u Istočnom Sarajevo, Beogradu, Novom Sadu i Aucklandu, a bio je i postdoktorand u Centru za povijest i kulturu istočno-središnje Europe u Leipzigu i na Sveučiluštu u Konstanzu. Autor je knjige Writing Postcommunism: Towards a Literature of the East European Ruins (2013.), a na engleski je preveo djela Dubravke Ugrešić Karaoke kultura (2011.) i Europa u sepiji (2014), te roman Mama Leone (2013.) Miljenka Jergovića. Živi na zapadnoj obali Novog Zelanda.